Belegger


Vraaggestuurd ontwikkelen (waaronder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en co-creatie) heeft het afgelopen decennium een enorme vlucht genomen. Daarnaast heeft de financiĆ«le crisis ervoor gezorgd dat vraaggestuurd ontwikkelen definitief op de kaart staat. 


Door de betrokkenheid van consumenten in het ontwikkelproces en de stijgende vraag naar huurwoningen te combineren, zien wij veel kansen voor combinatieprojecten (koop en huur & zelfs een hybride vorm). 

Diezelfde betrokkenheid zorgt voor een gunstigere BAR/NAR-verhouding met als gevolg: met minder inleg, meer rendement. Door niet traditioneel te denken, maar juist de kansen van deze nieuwe ontwikkelingsvorm te zien, kunnen innovatieve beleggers juist nu profiteren. 

Vastgoedregisseur kan groepen consumenten naast de procesbegeleiding ook financieel faciliteren (voorfinanciering en achtervang constructie). Om dit te kunnen verwezenlijken zijn we continue op zoek naar (particuliere) innovatieve beleggers.

 

Volg ons op

Vastgoedregisseur BV
Van der Clusenstraat 6
5 5 5 3 E L Valkenswaard
040-24 23 22 3
info@vastgoedregisseur.nl

Neem contact met ons op