Corporatie


Op veel domeinen wordt steeds meer duidelijk dat invloed en zeggenschap voor en door consumenten geen hype is, maar zich blijvend verankerd in onze maatschappij. Zo is ook op de woningmarkt zichtbaar dat (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap ((C)PO) aan kracht wint. 


Bij veel corporaties merken wij een groeiende belangstelling om ruimte te geven aan (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap, zeker als het gaat om koopwoningen. Maar ook heeft men de vraag of deze werkwijze toepasbaar is bij huurwoningen. Er zijn vaak veel meer vragen. Vragen van bestuurders, maar ook vragen binnen de organisatie. Zeker ook omdat er vele vormen en gradaties van vraaggestuurd ontwikkelen zijn. Van veel keuzevrijheid voor de consument tot en met een groep consumenten die een project echt zelf ontwikkelt en doet realiseren. Ervaringsgegevens in de huurmarkt zijn er nauwelijks. Informatie moet dus komen vanuit professionals die ruime ervaring hebben op het vlak van CPO of aanverwante ontwikkelingsvormen.


Een andere markt, vereist een andere aanpak. Ons specialisme is vraaggestuurd ontwikkelen en bouwen. We werken niet voor iedereen, maar juist voor diegene die ├ęcht ziet dat de markt veranderd is en bereid is daar op in te spelen.

Volg ons op

Vastgoedregisseur BV
Van der Clusenstraat 6
5 5 5 3 E L Valkenswaard
040-24 23 22 3
info@vastgoedregisseur.nl

Neem contact met ons op