• Wat doen wij?


  Voorlichting en workshops 
  Wij kunnen bogen op jarenlange ervaring met allerlei vormen van vraaggestuurd ontwikkelen en bouwen op de woningmarkt. Van Particulier Opdrachtgeverschap (kaveluitgifte) tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en van Mede Opdrachtgeverschap (co-creatie) tot Consumentgericht Bouwen. Al deze vormen met hun specifieke kenmerken kan Vastgoedregisseur in beeld brengen. 

 

 • Quick scan grondposities 
  Wij maken een scan van inzetbare grondposities op basis van onder andere het bestemmingsplan en verzorgen een mogelijke planopzet inclusief advies en indicatie van de grondinkomsten. 

 

 • Advies 
  Wij kunnen advies geven bij het maken van verkavelingen, bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplannen, opstellen van randvoorwaarden. Vraaggestuurd ontwikkelen en bouwen vraagt namelijk om een andere kijk op plannen dan reguliere woningbouwontwikkeling. 

 

 • Vinden, boeien & binden
  Als uw gemeente besloten heeft vraagsturing op de woningmarkt beleidsmatig te omarmen en daarvoor één of meerdere grondposities ter beschikking te stellen, dan kan Vastgoedregisseur u ook bij de vervolgstap van dienst zijn. Door consumenten te vinden, te boeien en te binden kunnen een of meerdere groepen consumenten daadwerkelijk aan de slag met hun project.

 

 • Procesbegeleiding 
  Als de eerste groep consumenten binnen een gemeente aan de slag gaat, is het handig om terug te kunnen vallen op expertise bij voorkomende vragen. Vastgoedregisseur kan ook hierbij van dienst zijn.

  Huurwoningen
  Met de stijging van het aantal 50+'ers wordt de vraag naar een passend woonalternatief voor deze doelgroep steeds groter. Met name het aanbod geschikte huurwoningen voor deze groep blijft in kwantitatieve en kwalitatieve zin ver achter bij de vraag. Woningcorporaties mogen niet (meer) tegemoet komen aan deze vraag en de markt pakt dit nog onvoldoende op. Daarnaast verlangt de overheid van haar burgers dat zij langer zelfstandig blijven wonen. Vastgoedregisseur verzorgt de ontwikkeling en begeleiding van dergelijke huurwoningen. Huurders  worden hierbij vroegtijdig in het proces betrokken. Onder de naam OnsHuys worden de woningen verhuurd. Meer informatie is te vinden op 
  www.onshuys.in.

Volg ons op

Vastgoedregisseur BV
Van der Clusenstraat 6
5 5 5 3 E L Valkenswaard
040-24 23 22 3
info@vastgoedregisseur.nl

Neem contact met ons op