Marktpartij

 

Marktpartijen, zoals bouwers en ontwikkelaars, zijn gewend (eventueel via marktonderzoek) producten te ontwikkelen en te realiseren. Als gevolg van de veranderde marktomstandigheden en het feit dat de consument steeds mondiger wordt, wil de consument steeds meer invloed en zeggenschap op het ontwikkel- en bouwproces.

 

Veel partijen worstelen met de vraag of dit een hype of een blijvend verschijnsel is. Daarnaast doemt de vraag op hoe deze invloed en zeggenschap van de consument te organiseren is zonder dat de interne bedrijfsprocessen helemaal op de schop moeten. Hoe ver moet de invloed en zeggenschap van de consument gaan is daarbij ook een veelgestelde vraag.

 

Vanuit jarenlange expertise kan Vastgoedregisseur de diverse mogelijkheden voor marktpartijen in kaart brengen. Daarbij wordt het veel marktpartijen duidelijk dat vergroten van invloed en zeggenschap van consumenten ook onverwachte positieve kanten heeft. Bovendien kan Vastgoedregisseur een verbindende factor vormen bij het vinden, boeien en binden van consumenten op plekken waar u als marktpartij een project wilt realiseren. 

 

Ook kunt u gebruik maken van een door Vastgoedregisseur ontwikkelde ontwikkelingsvorm waarbij co-creatie met uw klant de basis vormt. Bij deze manier van ontwikkelen, wordt een project samen met uw klant in plaats van voor uw klant ontwikkeld. Dit vraagt om een andere houding dan u nu wellicht gewend bent. Bent u bereid de dialoog met uw klant aan te gaan, transparant te werken en uw klant goed te informeren? 

 

Een andere markt, vereist een andere aanpak. Ons specialisme is vraaggestuurd ontwikkelen en bouwen. We werken niet voor iedereen, maar juist voor diegene die ├ęcht ziet dat de markt veranderd is en bereid is daar op in te spelen.

 
 

Volg ons op

Vastgoedregisseur BV
Van der Clusenstraat 6
5 5 5 3 E L Valkenswaard
040-24 23 22 3
info@vastgoedregisseur.nl

Neem contact met ons op