Overheid


U als overheidspartij wilt tegemoet komen aan de wensen vanuit de markt om consumenten meer inspraak te geven in het ontwerp van hun eigen toekomstige woning? Maar hoewel in veel gemeenten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) als beleidsinstrument wordt omarmd, blijkt de totstandkoming van een CPO-project vaak een lastige kwestie. Vraaggestuurd ontwikkelen en bouwen vraagt voor u als overheid namelijk om een andere kijk op plannen dan bij een reguliere woningbouwontwikkeling. Maar hoe kan CPO succesvol in uw gemeentelijke grondpolitiek worden ingekaderd? Lees hier wat wij zoal voor u kunnen betekenen.

Begeleiding van de processen van samenwerking, ontwikkeling en realisatie zijn daarbij van cruciaal belang. Vastgoedregisseur begeleidt groepen consumenten bij vraaggestuurd ontwikkelen, waaronder CPO en co-creatie. Met onze jarenlange ervaring in allerlei vormen van vraaggestuurd ontwikkelen en bouwen op de woningmarkt kunnen wij u gedurende het gehele proces uitstekend begeleiden.

Volg ons op

Vastgoedregisseur BV
Van der Clusenstraat 6
5 5 5 3 E L Valkenswaard
040-24 23 22 3
info@vastgoedregisseur.nl

Neem contact met ons op